Monthly Archives: آگوست 2019

با خشونت و تهاجم در کودکان چه باید کرد؟

در این مطلب از جوجمون قصد داریم به موضوع خشونت و تهاجم در کودکان بپردازیم، دلایل و عوامل خارجی و داخلی مربوط به آن را بیان و راهکارهایی به منظور جلوگیری و کنترل این خشونت ها و تهاجم را بیان کنیم. چه ما بخواهیم چه نخواهیم حس خشونت و تهاجم در کودکان وجود دارد.  بدین